Böcker

Jag, Gabi Gal, har skrivit en del böcker som finns publicerade och en del som inte är publicerade. Sedan jag var fem år gammal började jag skriva tillsammans med inspiration av andevärlden, men jag var inte riktigt medveten om det då.

I vuxenåldern började jag publicera några böcker som handlar om karmiska relationer, hur du kan rikta din kreativitet, hur du kan heala dina relationer och om intuitivt mentorskap/coaching jag använder mig av när jag coachar människor.

De böcker som är publicerade finns nu tillgängliga att ladda ner via Amazon. Du hittar dem här.