Energi Medicin

Energi medicin är en modalitet i alternativ medicin. Där arbetar man med människan i sin helhet, på subtilnivån. Med andra ord, startar människors problem och obalanser på djupare planer i människans varelse. Då människan består av energi kan man säga att människan är ett energisystem.

Som energisystem behandlar man människan enligt energi medicin i sin helhet, med tanken på att människan inte består bara av organen, vätskor och celler. Istället är dessa en produkt av andra lager i människan, som kallas medvetande.

I Energi Medicin integrerar jag olika kunskaper och perspektiv från olika sorts medicin från olika civilisationer. Dessa kunskaper eller urkunskaper samverkar då för att förstå människan i sin helhet, förstå underliggande problem och gå till roten med problemet.

När man går till roten kan healing eller läkning påbörja. Läkningen handlar inte bara om att ta bort det ”onda” eller ”bota”. Utan det handlar sig om att lära sig om sitt eget ”energisystem” och dess unikhet, och kunna leva utifrån dessa naturliga former, rytmer, behov.

Att leva i ett stressigt samhälle, med många krav, och fostras in i olika vanor, tankesätt, mönster ofta skapar kroniska obalanser. Dessa kan finnas på olika nivåer i människan.

Vi arbetar tillsammans kropp-minne-själen.

Vi kan därför arbeta med:

 • Kostrådgivning
 • känslokurs – lär dig hantera olika känslor, var de kommer ifrån, vad man ska göra med dem etc
 • tankekurs – lär dig hantera olika tankar, deras påverkar i kroppen på cellnivån, var de kommer ifrån och vad du kan göra med dem
 • träningrådgivning
 • energi avläsningar
 • bioresonans terapi
 • akupunktur
 • örtmedicin
 • tidigare-liv terapi och hypnosterapi
 • blomsterapi och essenser
 • meditation, stresshantering
 • cellminnetransformation, läkning av familjemönster, trauma
 • parterapi, relationsterapi, familjerådgivning
 • livsstilsrådgivning
 • holistisk coaching
 • energi massage
 • utbildning i hur du läker dig själv, förbättrar din hälsa och tillvaro
 • själsavläsning, där vi fokuserar på livssyfte här på jorden, gåvor, mission, uppdrag, själskontrakt, passion eller vad du kallar
 • medicinsk intuition – vi kollar organens energier, energinivån i kroppen, var obalanser kan finnas och hur du kan förstärka din kropp, dina känslor, tankar och själen mot healing eller läkning

När du träffar mig första gången och bokar ett samtal går vi igenom dina energier, obalanser, diagnos, svårigheter, utmaningar och även gåvor, dina unika energier, blockeringar osv. Där kommer du få förslag och vi kommer på ett arbetssätt att gå vidare mot dina mål.

Du kan boka t ex 5 sessioner för att bearbeta ett problem, utmaningar eller något specifikt du vill; Där kommer vi lägga upp en plan kring vilka behandlingar det kommer ingå för samma pris. Om du vill arbeta med dig själv djupare kan du t ex boka 10 sessioner. Allting för samma pris.

Vill du boka en gratis konsultation och se om detta är något för dig?

Du kan kontakta mig om du har några frågor här