Energi medicin

Energimedicin är vetenskapen om hur energier påverkar vår kropp. I detta innefattas allt som vi kallar alternativ medicin, det vill säga healing, homeopati, akupunktur, zonterapi, massage, elektromagnetiska fält, men även kost, kosttillskott och vanliga mediciner. Allt är energi.

Bioresonansterapi är en gren inom området energimedicin. Egentligen kan man säga att alla behandlingar påverkar människan via en resonanseffekt på kroppens celler på grund av att våra celler tar emot och sänder ut frekvenser inom specifika frekvensintervall…

Människan liksom djur eller växter är omgiven av ett elektromagnetiskt fält som är en förtätning av de enstaka cellernas svängningar. Den tyska fysikern dr A Popp […] har genom sin forskning bevisat att cellerna kommunicerar via detta kroppens, organismens Internetsystem. Den biokemiska processen, informationen kommer i efterhand, ett andrahandsfenomen som ett resultat av svängningsinformationen. Dr Popp har även bevisat att det går att styra biokemiska processer i cellerna genom att påverka deras svängningsfält, informativa datafält.

Om man studerar Albert Einsteins formula E=mc2 då förstår vi att materia är ingenting annat än utkristalliserad, komprimerad, förtätad energi, förtätat ljus. Det vi kallar materia är ingenting annat än energi i sitt lägsta och trögaste tillstånd och allting sänder ut och tar emot frekvenser inom olika intervall. (Innovumfriskvård).

För att förstå kroppens problem, fysiska sjukdomar och även mentala och känslomässiga utmaningar är det viktigt att man förstår subtila energier som rör sig under ytan och skapar olika mönster som kan störa harmonin i det livet man lever.

Akupunktur via kinesisk medicin och medicinsk kunskap från Indien har visat sig ha flertusen år gamla kunskaper baserade på erfarenheter och studier när det gäller människan, människosystemet och relationen mellan kroppen – minnen och själen. Den västerländska medicinläran är bra på att isolera, dissekera, åtgärda problem i kroppen som maskin, men inte genom att förstå och gå till roten med problemet eller obalansen.

När man går till roten brukar tillfrisknandet sker. Energi medicin kommer in då man kan få en helhetssyn på problemet, och se människans olika aspekter och relationer inom sig och utanför sig som skapar symbios, harmoni eller disharmoni. För att förstå detta är det viktigt att också kunna ha ett ramverk som omfattar hela människan: både synliga och osynliga aspekter – alltså aspekter människan inte kan se med sina fysiska ögon.

Här används dessa urgamla kunskaper tillsammans med coaching och mediumskap för att kunna hjälpa dig framåt med dina problem, hitta helheten i det du uppleva, de inre och yttre relationer som behövs ses över och framför allt för att ge dig makt tillbaka till ditt liv – genom att du lär dig själv verktyg för att kunna gå vidare mot dina livsmål och drömmar.