Hypnos/Tidigare-liv regression

Hypnos är en gammal lära som hjälper dig att låsa upp dörren till ditt omedvetna.

Hypnosen kan användas terapeutiskt för läkning, healing, återkoppling, integration, hälsoförebyggande, avslappning, utforskande, hantering av olika situationer i livet, känslor, tankar, utmaningar, prestation, ångest, ilska, rädslor, tvivel, oro, existentiella bekymmer och frågeställningar.

Med hypnos kan man gå bakåt och framåt i tiden. Man kan utforska de dolda och bortglömda fack i minnet. Man kan utforska var känslor och upplevelser du har kommer ifrån, förändra vanor, skapa nya hälsosamma vanor, hitta svar, lära känna tidigare liv, koppla upp vänstra och höger hjärnhalvan, utforska drömmar mm.

Man kan använda hypnos för nästan allt.

För att hypnosen ska vara framgångsrik är det viktigt att du har tillit för din inre förmåga att släppa behovet av att analysera allting och tillåta det som kommer till dig att komma. De första gånger man provar på kan därför kännas konstigt och även lite overkligt att man hypnotiserats. Men det är inget farligt eftersom man har kontroll av hur djupt man tillåter sig komma inne i sig själv, vad man vill utforska, hur mycket man orkar och vad man vill uppnå.

 

Wikipedias definition på hypnos är:

Hypnos (ytterst av antik grekiska ὕπνος (hýpnos), ”sömn”) är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn, karaktäriserat av avslappning, fantasi, öppenhet för förslag och ett starkt fokus. Samt metoden att uppnå detta tillstånd.

 

I mitt arbete använder jag hypnos som verktyg, alltså en del av min holistiska coaching, psykiska avläsningar och mediumskap.