Mediumskap

Mediumskap är en medfödd gåva som gör att man har lätt att flytta mellan världar eller ha kontakt med andevärlden. Många människor är mediala men väldigt få har mediumskap. Mediumskap kan vakna till under livets gång eller vara sovande.

Medial är den som kan få intuition på olika sätt och ibland även kunna förse saker och ting, t ex händelser. Man kan ha ökad intuition och psykisk förmåga under olika händelser och tider i livet. Men mediumskap är däremot en gåva som gör att man kan själv bestämma sig för att sätta igång processen inom sig och resa mellan världar, kontakta olika varelser, människor osv.

En seans är ett möte där man bjuder in själar som har lämnat jordelivet eller som inte befinner sig i denna plan för att närvara, ge råd, tips eller kontakt med släktingar, nära och kära. Det finns olika sorts kontakt man kan få under en seans och det beror på förmågan och själslig utveckling själva medium har. Med andra ord kan man som medium drar sig till själar eller de som befinner sig i den lägre sfärer, dvs. de som är närmast jorden. Detta menar jag på att de problem, råd, tips eller kontakter kan ha lägre karaktärer.

Om du hittar ett medium som är duktig på det hon gör och har utvecklat sin gåva till en punkt där hon kan välja informationsgraden som ska flöda igenom och vad som ska vara närvarande, kan du ha en tillfredställande session. Detta fungerar på samma sätt i olika yrken. Om du har en lärare som inte kan didaktik, är det troligen att han kommer ha svårt att förmedla information till dig och inte ens veta hur de olika inlärningskanaler fungerar. Man kan också ha t ex en läkare som inte förstår mer än den fysiska kroppen och ger en diagnos baserad på olika referensramar han har lärt sig och inte det som finns framför sig – eftersom hans egen inre utveckling är så pass begränsad att han inte kan se helhetsbilden av patienten framför sig. Man kan ha en psykolog som håller en session och enbart arbeta med samtal utan att förstå klientens helhetsbilden, dvs. att problemet kan ligga bortom det medvetna – och inte veta vilka verktyg den ska använda för att guida människan framåt.

Medvetenhet är därför nyckeln till all framgång oavsett vilken gåva du har. Det är inte annorlunda med mediumskap. Att spå kort betyder inte alltid att man är ett medium heller. Man kan ha en bra psykisk förmåga att koppla upp sig med kortets energier, symbolik och intuition; men man behöver inte ha direkt kontakt med andevärlden.

Typen av mediumskap jag har sedan barndomen är vad som kallas på engelska ”spiritual mediumship”. Detta innebär att jag är klarsynt, kan känna, prata med dem och lyssna på dem från andra sidan. Under senaste åren började även fysisk mediumskap utvecklas, detta innebär att andevärlden ibland använder av min kropp för att förmedla budskap. Jag har lärt mig att förmedla healing på distans och koppla upp mig till människans själ, och läsa av själslig information, skanna in människans kropp, se obalanser och vad de sitter, och få fram helhetsbilden av människan, livslärdomar, utmaningar och även information om relationer.

 

Olika sorts mediumskap

Ett mentalt medium, arbetar med andevärlden genom att förmedla syner, bilder, lukter, hörsel, fysiska känslor i kropp och mentala känslor. Man kan nästan säga att man blir specialist på att toka rebusar. Man får inte fullständiga meningar när man har kontakt med andevärlden. Ett mentalt medium arbetar med att ge konkreta bevis att andevärlden existerar och därefter följa upp med budskap då klienten godkänt mediets beskrivning.

Transmediumskap: Är då mediet låter andevärlden låna en större del av mediets kroppliga funktioner för att göra sig tillkänna. Trans mediumskap kräver lång erfarenhet och bör aldrig utövas i ensamhet. När ett transmedium arbetar så får absolut inte deltagarna röra vid mediet eller väcka mediet ur dess trans då detta kan skada mediet mentalt och fysikt. När ett trans-medium börjar arbeta så är det ofta mediets egna guide som gör sig tillkänna. Sedan ta ofta andra kommunikatörer från andra sidan över dina nära och kära kan också komma och ge sig till känna. Är det så att man har ett annat ursprungsland så kan detta också ges till känna.

Psychic artist är en form av mediumskap, psychic artist´s har förmågan att kommunicera med andevärlden och tillåtas bli influerad av andevärlden så att de kan göra sig till känna med ett porträtt. Psychic art är nog den minst kända formen av mediumskap och speciellt här i Sverige.

Ett fysiskt medium – Är ett redskap för andevärlden så att den kan manifesteras sig genom röst eller ektoplasma. Alla deltagare under en fysisk seans eller cirkel kan se och höra andevärlden utan att själv vara ett utvecklat medium.

Ett fysiskt mediumskap tar väldigt många år att utveckla och det är inte mediet som bestämmer om mediet kan bli fysiskt medium utan det är andevärlden som väljer personer som är lämpliga för detta.

 

Medium: En person som har förmågan att kommunicera med Andevärlden och förmedla information så korrekt som möjligt, utan egna värderingar eller tolkningar av innehållet. Kommunikationen ska även innehålla bevis på vem som kommunicerar samt påvisa att kommunikatören lever ett aktivt liv och är medveten om den mottagande personens nutida liv och händelser. Se etik och moral som ledstjärnor i sitt mediala arbete.

Healer: En person som fungerar som en ren kanal för den andliga energin och innehar sådana kunskaper – andligt, medicinskt, terapeutiskt och etiskt som man förväntar sig av en person som arbetar med kompletterande läkekonst ska uppträda.

Psychic: En person som läser av den andliga energin/auran och intuitivt/medialt tolkar den – förmedlar information så korrekt som möjligt, utan egna värderingar eller tolkningar av innehållet. Ger vägledning för den sökandes eget nuvarande liv – dåtid-nutid och framtid. Ser etik och moral som ledstjärnor i sitt mediala arbete.

Jag arbetar med alla tre.

För mig är mediumskap ett uppdrag jag har accepterat för min egen själslig utveckling innan jag föddes. Det medför ansvar att kunna se människan i sin helhet och bakomliggande problem. Det tog fler år innan jag accepterade börja arbeta med detta på allvar. Men under senaste åren fick jag ett kall att göra det. Nu använder jag min gåva tillsammans med de kunskaper jag har värvat under åren inom olika område, livserfarenheter och certifieringar. Därför är du välkommen att ta kontakt med mig även om du inte kan betala för sessionen.

Läs mer om mig här.

 

You may have heard the word “medium” used during discussions about psychic abilities, particularly those involving communication with the spirit world. Traditionally, a medium is someone who speaks, in one way or another, to the dead.