Mentorskap

 

Ledare bör ha en förmåga att se helheten i verksamheten och kunna kommunicera den vidare. Våra tjänster inom ledarskap syftar till att ge era ledare verktyg och egna insikter. Teambuilding. Utbildningar: Ledarskapsutbildning, Mentorskap, Teambuilding.

Mentorskaps definierats som:

Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges.

I dag är mentorskap en viktig framgångsfaktor

Jag har arbetat med yrkesmentorskap sedan 2010 där jag skrev och drev ett regionalt integrationsprojekt i Kronobergslän tillsammans med andra samarbetspartners. Under åren har jag haft mycket kontakt med näringslivet, stöttat frågor kring professionella utmaningar, anställning, headhunting, ledarskapsutveckling och suttit i olika styrgrupper.

Detta arbete har lett mig till forskningsvärlden och specialisering i just mentorskap, där jag forskade inom entreprenörskap och integration. Sedan dess har jag haft enorma kontakter med företag och företagare. Som medium har jag också börjat förstå företagsenergier och människoenergier, hur det går ihop, varför vissa företag inte går framåt, produkter och tjänster som drar företaget tillbaka eller framåt, anställda som passar eller inte passar företaget, förstå människors utvecklingsbehov och deras unika energier.

Mycket av företagsframgång handlar om hur ledare kan applicera visioner tillsammans med personal och andra resurser mot samma ändamål. Man behöver medarbetare som pratar samma språk, som flyter med och kan satsa egna resurser (t ex gåvor) så att visioner kan förverkligas och mål kan nås.

Detta är däremot en stor utmaning. Först vet många ledare inte hur de riktar sin egen energi. Sedan finns det fler faktorer i företagsuppbyggnad, vision, styrgruppsenergier, medarbetare energier, gåvor och utmaningar som spelar stor roll kring hur ett företag kan lyckas med att integrera alltihop i ett harmoniskt system – alltså mot mål, framgång, erkännande etc.

Under åren har jag vidgat mentorskapsarbete med en holistisk syn. Denna syn innebär att mina psykiska, intuitiva och mediumskapsgåvor används för att kunna stötta människor och verksamheter framåt. Detta har lett till en bok jag skrev om just den intuitiva modellen jag har arbetat. Du kan läsa boken här.

Är du intresserad av att samarbeta med mig kan du kontakta mig här.