Naturopati

Naturopati eller naturmedicin är en medicinsk modalitet där naturlig läkning föredras. I denna modalitet anser man att man ska främst inte förstöra och göra invasiva handlingar i en annan människans kropp. Med andra ord, tillsätter natur medicin naturliga frekvenser, information, naturliga läkemedel, växter, förändringar i livsstilen, kostrådgivning för just din kropp och andra läror/kunskaper som skapar naturliga förändringar mot hälsa och framgång.

Vi har i alla tider hämtat hjälp ur naturens skafferi när hälsan har sviktat.

Allergier, kroniska åkommor, psykosomatiska problem, ångest, oro, och även vissa västerländska medicinska diagnoser inte har några svar eller botmedel. Medicin ofta ges för att tillsätta information i celler för att dämpa tillstånd, förändra den kemiska miljön men inte allting genom att hitta långsiktig harmoni och tillfrisknandet. Ofta sker detta på grund av brist på kunskap av människans helhet och hur man kan nyttja naturliga medel, samt förstå inre och yttre miljö faktorer – synliga och osynliga – för att komma till ro och tillfrisknande.

 

I våra samhällen skapas det alltmer referensramar för diagnoser baserade på specifika faktorer man har testat i olika kontrollgrupper, eller forskat fram på annat sätt. Forskning i för sig kan vara hjälpsam och användbar som referens men ofta är det så att individen är unik – det finns objektiva men även subjektiva faktorer inom dig som är svåra att förstå, hantera och kartlägga enligt de nuvarande moderna forskningssynsätt. Vore människan en maskin gjord av kött och ben skulle man kunna laga och ersätta dåliga delar och det skulle bli bra – men så är det inte alls.

Människan är en del av ett större system. Kroppen som en del av ett större styrningssystem är ett verktyg för att du ska kunna leva i din vardag. Men styrningsmekanismen ligger bortom det du kan se och ta, eftersom människohjärna inte kan hantera och processa viss typ av information som inte går att förstå – eftersom de har annat typ av mönster och innehåll. Detta är det enkelt att se med min mediumskapsgåvan. Men ofta är det svårt att förstå för de allra flesta som går igenom sådana bekymmer.

Naturmedicin kan vara en dörr för dig att få tillbaka makt över din hälsa, din kropp, minnen och själen. Du kan lära dig egna verktyg för läkning, tillfrisknande och förändring av det som inte är så bra. Med det kommer det också lärdom om vem du är, vad som kan orsaka olika obalanser inom och utanför dig och hur du kan åstadkomma dina mål.

Naturmedicin innebär dessutom mindre kostnader för dig, eftersom du kan lära dig enkla sätt att komma till ro och tillfrisknande.